Ekonomické služby

       Uvedené služby souvisí s podnikáním jak fyzických, tak právnických osob. V první řadě jde o vedení účetnictví, daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování daňových přiznání, DPH,silniční daně…. Další oblastí je řízení lidských zdrojů tj. personalistika, mzdy, bezpečnost práce - sledování a zpracování podkladů pro lékařské prohlídky, spolupráce s příslušnými lékaři, odškodňování pracovních úrazů atd.. Nejedná se jen o zpracování, ale i poradenství v příslušné oblasti.

Firma HONNEM spol. s r.o. spolupracuje s daňovými poradci a finanční poradenskou firmou.

Dále je možné s naší firmou sjednat zastupování na příslušných úřadech v plném rozsahu.

Provozovna pro ekonomické služby sídlí v Mostě a sídle společnosti Opočně (Louny). Po domluvě lze uskutečnit schůzku na dostupnějším místě, pokud to bude pro obě strany zajímavé.