Fotografické kurzy

      V současné době nejsou otevřeny žádné kurzy.

      Jednotlivé kurzy jsou vhodné jak pro malou skupinu lidí, tak pro jednotlivce. Kurzy probíhají v různých podmínkách, místech apod. a to vždy podle předem dohodnutého tématu. Teoretická a praktická část je řešena zábavnou nenucenou formou a s konkrétní ukázkou k danému tématu.

      Individuální kurzy a výuka po dohodě.

 

      Ceny jednotlivých kurzů jsou závislé na délce, tématu a velikosti skupiny